THANYA PARK

MODERN ECO LIFESTYLE
SHOPPING MALL

ที่เดียวที่ให้คุณได้ช้อปปิ้งใกล้ชิดธรรมชาติ
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
About

ศูนย์การค้า ธัญญา พาร์ค ศรีนครินทร์

ที่สุดแห่งศุนย์การค้าแนวคิดรักษ์โลก ที่แรกที่ใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม ที่เดียวที่ทำให้คุณรู้สีกผ่อนคลายสบายอารมณ์ทุกย่างก้าวสัมผัส

thumb

คิดต่างสร้างสังคมสีเขียว

“อาคารเขียว (Green Building)” ถือเป็นกระบวนการคิดตั้งแต่การวางผังอาคารบนพื้นที่กว่า 70,000 ตร.ม. ซึ่งออกแบบให้มีการวางอาคารแบบกระจายตัว เว...

อ่านต่อ
thumb

การออกแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การนำความคิดแบบผสมผสานกับรูปแบบของธรรมชาติ โดยเฉพาะกลุ่มต้นไม้ในแนวความคิด  “ Botanical Park “ โดยเน้นการนำสิ่งที่เกิด man made เลียน...

อ่านต่อ
thumb

ศุนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน

ศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน (Government Service Point) มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ณ...

อ่านต่อ
Subscribe

Subscribe to our newsletter,
never miss a new event and promotion!

Your e-mail address is safe with us!