ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เป็นศูนย์การค้ารักษ์โลกแห่งแรกของเมืองไทย ที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดของสวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Park) กับอาคารสีเขียว (Green Building) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly) ดังนั้น 40%ของโครงการ จึงถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยเพิ่มโอโซนและเติมความสดชื่นให้กับลูกค้าทุกท่าน ทั้งการปลูกต้นไม้ใหญ่ รวมไปถึงการจัดสวนทั้งในแบบแนวราบและสวนแนวตั้งติดกับตัวอาคาร ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ จะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายสบายอารมณ์ ในทุกย่างก้าวที่เข้ามาใช้บริการ