Good Story

“eco & sustainable” สร้างด้วยหัวใจ  ส่งเสริมให้ ธัญญาพาร์ค โตอย่างยั่งยืน

“eco & sustainable” สร้างด้วยหัวใจ ส่งเสริมให้ ธัญญาพาร์ค โตอย่างยั่งยืน

     คงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายองค์กรทั่วทุกมุมโลกได้ให้ความสำคัญในเรื่องพลังงาน สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เป็นเพียงนามธรรมท...

อ่านต่อ
“ปรับ” แล้วสุขภาพดี

“ปรับ” แล้วสุขภาพดี

“สุขภาพดี” เป็นสิ่งที่หลายต่อหลายคนปรารถนา บางคนบังคับตัวเองทานอาหารเพื่อสุขภาพ หรือ Clean food (คลีนฟู้ด) บางคนมุ่งมั่นเข้าฟิตเนสเช้าเย็น ทำมาอยู่หลายปีแต่สุขภาพยังคงเหมือนเดิม อาจเกิดจาก...

อ่านต่อ
ธัญญาพาร์ค แนะเมนูผัก-สมุนไพร 4 สี 

ธัญญาพาร์ค แนะเมนูผัก-สมุนไพร 4 สี 

                หากพูดถึง “ผัก-สมุนไพร” ในประเทศไทย จัดได้ว่ามีมากมายหลายชนิดให้เลือกรับประทานได้ทุกฤดูกาล อีกทั้งปัจจุบันคนไทยหันมานิยมรับประทานผัก...

อ่านต่อ
Thanyapark Green Building

Thanyapark Green Building

              ปัจจุบันเทรนด์ “รักษ์โลก” ทั้งการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อสังคม แต่กลายเป็น DNA สำคัญของหลายหน่วยงานที...

อ่านต่อ
คิดต่างสร้างสังคมสีเขียว

คิดต่างสร้างสังคมสีเขียว

ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เป็นศูนย์การค้ารักษ์โลกแห่งแรกของเมืองไทย ก่อสร้างภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน เลือกใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสิ่งแวด...

อ่านต่อ